top of page

Opłaty - Notariusz Lublin

W Kancelarii Notarialnej Katarzyna Leńczuk Agnieszka Szczepanik w Lublinie za dokonaną czynność notarialną, pobierane jest wynagrodzenie (taksa notarialna), ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. Powyższe rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej, co gwarantuje transparentność i uczciwość w rozliczeniach z naszymi klientami. W razie pytań dotyczących konkretnej wysokości wynagrodzenia notarialnego za czynności, które Państwa interesują, zapraszamy do kontaktu przez naszą stronę, e-mail bądź telefon.

 

Podkreślamy, że notariusz poza opłatami za czynności notarialne, pobiera podatki, takie jak: podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn czy też opłaty sądowe. Wszystkie te opłaty są przekazywane przez naszą kancelarię do odpowiednich instytucji. Ponadto, wszelkie wyjaśnienia związane z czynnościami notarialnymi przekazywane są bezpłatnie.

Płatności w kancelarii notarialnej można dokonać w formie gotówkowej oraz za pomocą karty płatniczej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku dotyczącym taksy notarialnej, dostępnym online pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041481564/O/D20041564.pdf.

Dla uzyskania szczegółowych informacji na temat opłat za konkretne usługi notarialne, prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

bottom of page