top of page

Polityka Prywatności dla www.notariusz-lenczuk-szczepanik.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczanych przez użytkowników oraz klientów serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.notariusz-lenczuk-szczepanik.pl/ prowadzonego przez Kancelarię Notarialną Katarzyna Leńczuk, Agnieszka Szczepanik Spółka Cywilna, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin, NIP: 7123469175 (zwana dalej Kancelarią).

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Katarzyna Leńczuk, Agnieszka Szczepanik Spółka Cywilna, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin, NIP: 7123469175. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników zbierane są w celu:

  • obsługi zapytań przez formularz kontaktowy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości),

  • realizacji usług prawnych oferowanych przez Kancelarię,

  • statystycznych i analitycznych dla celów wewnętrznych Administratora.

4. Pliki cookies

Serwis używa plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych do urządzenia użytkownika. Cookies są wykorzystywane do celów statystycznych, do zarządzania sesją użytkownika oraz do zapewnienia komfortu korzystania ze strony. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, co może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności strony.

5. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa przetwarzania danych osobowych to zgoda osoby, której dane dotyczą, niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do realizacji działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Kancelarią w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, w tym dostawcom usług IT, firmom księgowym, kurierom oraz podmiotom doradczym.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

9. Zmiany w polityce prywatności

Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze dostępna na stronie internetowej.

10. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych można kierować na adres e-mailowy Kancelarii lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

 

Ta polityka prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Kancelarii.

bottom of page